دریل بتن کن 4 شیار HR2475 ماکیتا

دریل بتن کن 4 شیار HR2475 ماکیتا

مته گیر چهار شیار SDS PLUS 

مکش گرد و غبار 
راست گرد و چپ گرد
کلاچ ایمنی 
کنترل سرعت 
عایق دوبل
ضمانت : 12 ماه ( شرکت صنعتی تیوا )