پولیش HP1318-EP هیوندای

پولیش HP1318-EP هیوندای

قابلیت تنظیم دور موتور در سرعت دلخواه برای شرایط مختلف

ضمانت : 9 ماه ( شرکت ایران هیوندای )