دریل بتن کن 5 شیار K545S میلواکی

دریل بتن کن 5 شیار K545S میلواکی

موتور قدرتمند

استارت آسان
سیستم ضد لرزش
کنترل سرعت الکترونیکی
6 متر کابل