فرز نجاری 7112 رونیکس

فرز نجاری 7112 رونیکس

کابل 4 متری
به همراه یک عدد تیغچه پرداخت الماسه سایز 12 میلیمتر
موتور قدرتمند
کنترل سرعت الکترونیکی