فرز آهنگری L2108VC فلکس

فرز آهنگری L2108VC فلکس

کلید قفل کن

بدنه فلزی
ضمانت : 18 ماه ( شرکت ابزار حرفه ای ایران )