اره عمود بر 5056J توسن

اره عمود بر 5056J توسن

کنترل سرعت الکترونیکی
مکش گرد و غبار
کلید چهار زمانه جهت حرکت پاندولی تیغه
زاویه برش 45 درجه از دو طرف چپ و راست
زوایای قابل تنظیم 0 ، 15 ، 30 و 45 درجه